Logo

Välkommen

till Svensk tandräddning

- en insamlingsstiftelse

Ingen i vårt land svälter, de flesta har tillgång till bostad och sjukvården fungerar väl, men 20-25 % av befolkningen saknar god och regelbunden tandvård.

Att inte kunna le, skratta och tugga maten väl skapar skamkänsla och utanförskap. Dessutom är tandvärk oerhört smärtsamt och handikappande. Med hjälp av insamlingsstiftelsen Svensk Tandräddning kan vi tillsammans hjälpa människor att få tuggförmågan och leendet tillbaka.

 

Sök bidrag från stiftelsen Svensk Tandräddning >>

 

tandraddning
tandraddningen04

PlusGiro: 90 03 48-4 | Bankgiro: 900-3484